چگونه غذاهای سالم افراد را به زیادروی در خوردن سوق میدهد.

 

چند عاطفه انسانی گوناگون در افراد وجود دارد؟

 

مطالعه ای جدید ۲۷ دسته از عواطف و احساسات را شناسایی کرده و نشان میدهد که چگونه این عواطف با هم می آمیزند و در تجربه زندگی روزمره خود را نشان میدهند. روزگاری روان شناسان بر این باور بودند که عواطف بشری سرچشمه ۶ احساس زیر هستند:

خوشبختی، بدبختی، خشم، حیرت، ترس و نفرت

اما پژوهشی که اخیرا انجام پذیرفته است میگوید دست کم ۲۷ عاطفه بشری وجود دارد که به گونه ای تنگاتنگ  با هم پیوند دارند. با استفاده از مدلهای آماری نوین برای تحلیل پاسخ ها از بیش از هشتصد مرد و زن در رابطه با دیدن دوهزار کلیپ مهیج و تهیه مدلی چند بعدی نشان داد که احساساتی مانند حسرت، لذت، غرور و غمگینی چگونه با هم مرتبط هستند. یکی از طراحان این آزمایش می گوید: ۲۷ بعد قابل تشخیص ،و نه شش تا،  لازم داشتیم تا صدها شیوه احساسات گزارش شده در رابطه با کلیپ پخش شده را توجیه کند.

افزون بر آن برخلاف این تصور که هر احساس مانند جزیره ای واحد است دریافتند که در واقع با ترکیب ظریفی از احساسات سر و کار داریم، به این شکل که میان حیرت با صلح درونی، وحشت با غم و سرگرمی با تحسین همپوشانی وجود دارد. در واقع تجارب عاطفی غنی تر از آن است که تا پیش از این تصور میکردیم.

به این ترتیب با خوشه کاملی از احساسات طرف نیستیم بلکه همه چیز با هم همبستگی دارد. آنها اذعان داشتند: امیدواریم یافته هایمان به سایر دانشمندان کمک کند تا حالات انسانی گوناگون را ببینند و بتوانند به حالات درونی، فعالیت های مغزی و علامت هایی اشاره کننده متکی باشند تا راهبردی مناسب برای درمانهای دارویی بیابند و درک بهتری از فعالیت های مغزی مرتبط با عواطف برای نیازهای عاطفی مان داشته باشند.

برای این مطالعه گروههای متنوع آماری متشکل از ۸۵۳ زن و مرد را به طور آنلاین در معرض نمونه ای تصادفی از ویدئوهای صامت پنج تا ده ثانیه ای قرار دادند تا طیف وسیعی از احساسات را تجربه کنند. تمام این ویدئوها شامل موارد زیر بود: تولد و نوزاد، ازدواج و خواستگاری، مرگ و رنج، عنکبوت و مارها، توهین فیزیکی و شیرین کاری خطرناک ، اعمال جنسی، بلایای طبیعی و …

سه گروه مجزا از شرکت کنندگان ویدئوهای پشت سر هم دیدند و پس از تماشای هر ویدئو پرسش نامه هایی را پر کردند. این گروه آزادانه پاسخ عاطفی شان را به هر ۳۰ ویدئو بیان کردند. یکی از پژوهشگران این مطالعه گفت: پاسخ های آنها بازتابی غنی و ردیفی کاملا پر ظرافت از حالات احساسی شان از نوستالژی گرفته تا حس شرم بود.

گروه دوم هر ویدئو را بر اساس قوی بودنشان در احساسات زیر دسته بندی کردند: تحسین، سرگرم کنندگی، خشم، اضطراب ، حیرت، زمختی، کسالت بار، آرام بخش، تحقیر، هوس، ناامیدی، نفرت، درد تلقینی، از خود بیخود شدن، حسرت، هیجان، ترس، حس گناه، وحشت، جذاب، لذت بخش، نوستالژی، غرور، آسودگی، رمانتیک، اندوه، رضایت بخش، اشتیاق جنسی، تعجب، همدردی و پیروزی.

در اینجا آزمایشگران دریافتند شرکت کنندگان با بیش از نیمی از بینندگان همگرا بودند و همان دسته از واکنش را برای هر ویدئو گزارش میکردند. واکنش های احساسی گروه آخر در مقیاس یک تا نه، بر حسب ده ها ویدئو حاوی دو مقولگی درجه بندی شده بود: مثبت در برابر منفی، هیجان در برابر آرامش، تسلط بر حسب سلطه پذیری.

آنها توانستند چگونگی امتیاز دهی هر ویدئو را پیش بینی کنند بر اساس اینکه شرکت کننندگان پیشین چگونه آن را به لحاظ احساسی نمره دهی کرده بودند. در کل، نتایج حاکی از آن بود که الگوی مشابهی در پاسخ های عاطفی شرکت کنندگان دیده می شود و از طرفی به دلیل کثرت داده ها، پژوهشگران ۲۷ طبقه بندی مجزا از عواطف انسانی را شناسایی نمایند. پژوهشگران به واسطه تکنیک های تجسم و مدلسازی آماری، پاسخ های عاطفی نسبت به هر ویدئو را نظم بخشیدند و آن را تبدیل به یک اطلس معنایی از عواطف بشری کردند. یکی از پژوهشگران گفت: ما در جستجوی سایه روشن بر روی پالت کامل عواطفی بودیم که به دنیای درونی مان رنگ ببخشد.

 

ثریا مرعشی

ثریا مرعشی

مترجم