از خواب برخاستن درست پیش از اینکه چندین بار آلارمتان به صدا در آید.

عادت آلارم گذاشتن درباره شما چه میگوید.

آیا از دسته افرادی هستید که به محض شنیدن صدای آلارم از بستر برمیخیزید یا به آن گروه تعلق دارید که به امید زنگ های پس از نخستین آلارم در تخت خواب باقی میمانید؟ این مقوله چیزی بیش از پرانرژی بودن یا تنبل بودنتان مطلب برای گفتن دارد.

در واقع برای جیمی بلاچ Jaimie Bloch متخصص علوم رفتاری و روان شناسی در سیدنی اینکه با چه سرعتی از بستر برمیخزید حکایت از آنچه دیروز عصر یا دیشب گذرانده اید دارد. این متخصص می گوید همه این مطالب به برنامه روتین و ساعت داخلی بدنتان برمیگردد. آقای بلاچ می گوید: دلایل روان شناختی در پشت این قضیه که چرا برخی از افراد با اولین زنگ آلارم – یا حتی چند دقیقه پیش از آن – از خواب بیدار می شوند آن است که این افراد عادات خواب مناسبی دارند.

آنها معمولا هر شب در ساعتی مشخص به بستر می روند کارهای مشخصی  پیش  از خواب انجام میدهند

– مانند مطالعه یا مراقبه- خوابی کافی دارند و به طور کلی عاملی بیرونی مانند لوازم الکترونیک، سر و صدا یا خرخر هم اتاقیشان خوابشان را مختل نمی سازد.

اساسا مغزتان انتظار دارد از خواب بیدار شوید و همین اتفاق نیز می افتد. از سویی دیگر افرادی که چند آلارم پشت سر هم میگذارند نشان دهنده آن است که ساعت داخلی بدنشان از تنظیم خارج شده است. احتمالا آنها خواب مختلی داشتند که علتش می تواند طیفی از عوامل زیر باشد:

استرس شغلی، نشخوار فکری، کشیدگی و دردناکی عضلات ناشی از تمرینات ورزشی و سر و کار داشتن با موبایل و کامیپوتر برای گشت و گذار در شبکه های مجازی.

مرزهای ضعیف میان کار و زندگی نیز می تواند نقشی عمده در این باره ایفا نماید. به افرادی فکر کنید که پس از اتمام کار روزانه شان ایمیلشان را چک می کنند استرس میگیرند و ساعات زیادی آنلاین باقی می مانند. آقای بلاچ مشاغل شیفتی را نیز یکی از عواملی می داند که علیه ریتم شبانه روزی بدن اثرگذار است. داشتن هم اتاقی که ساعات عجیبی کار می کند و خواب شما را بهم میریزد نیز یکی از همین عوامل است.

مترجم ثریا مرعشی

مترجم ثریا مرعشی