چگونه به نظر یک روانشناس رابطه شما در حال فروپاشی است.

چگونه به نظر یک روانشناس رابطه شما در حال فروپاشی است.

جان گاتمن John Gottman استاد دانشگاه واشنگتن دهه ها درباره زوجها مطالعه کرده است. او و رابرت لونسون Robert Levenson استاد روانشناسی دانشگاه برکلی ۱۴ سال را برای بررسی ۷۹ ازدواج سپری کردند و موارد مشترک میان ازدواج های منجر به جدایی را یافتند.

زوجهایی که در پایان مطالعه از یکدگیر جدا شده بودند تمایل به نشان دادن یکی از چهار رفتاری را داشتند که گاتمن “چهار عامل خطرناک” می نامید: اهانت، انتقاد، حالت دفاعی داشتن و بی پاسخ گذاشتن بحث ها.

جان گاتمن John Gottman استاد دانشگاه واشنگتن دهه ها درباره زوجها مطالعه کرده است. او و رابرت لونسون Robert Levenson استاد روانشناسی دانشگاه برکلی ۱۴ سال را برای بررسی ۷۹ ازدواج سپری کردند و موارد مشترک میان ازدواج های منجر به جدایی را یافتند.

زوجهایی که در پایان مطالعه از یکدگیر جدا شده بودند تمایل به نشان دادن یکی از چهار رفتاری را داشتند که گاتمن “چهار عامل خطرناک” می نامید: اهانت، انتقاد، حالت دفاعی داشتن و بی پاسخ گذاشتن بحث ها.

اما گاتمن به Business Insider گفت روشهایی وجود دارد که می توانید این رفتارها را شناسایی و برای بهتر شدن اوضاع بر رویشان کار کرد.

 • اهانت

گاتمن میگوید اهانت به تنهایی می تواند ” بوسه مرگ” برای یک رابطه باشد. او این رفتار را به عنوان ترکیبی از خشم و بیزاری توصیف کرد که بسیار سمی تر از خستگی یا منفی بودن ساده است. اهانت به معنی آن است که شریک عاطفیتان را نه هم رده خویش بلکه پایینتر از خود به نظر می آورید. دلیل این که این رفتار تا این حد آسیب زاست این است که با اهانت، شما عواطف و نیازهای طرف مقابل را نادیده میگیرید.چنانچه به گونه ای پیوسته خود را با هوش تر، بهتر یا حساس تر از افراد مهم زندگیتان بدانید کمتر نظرات آنها را معتبر خواهید یافت. مهم تر از همه اینها، کمتر سعی خواهید نمود که از دیدگاه آنها به مسائل نگاه کنید. برای مبارزه با این رفتار مخرب زوج ها باید تلاش نمایند از دیدگاه طرف مقابل به مسائل نظر بیافکنند.

چگونه به نظر یک روانشناس رابطه شما در حال فروپاشی است.
 • انتقاد

انتقاد نیز مانند اهانت رفتاری را از طرف مقابلتان گرفته و آنرا تبدیل به تیپ شخصیتش می کند. برای مثال فرض کنید همسر یا نامزدتان ظروف استفاده شده را در اطراف خانه رها کرده است. آیا به آرامی به او می گویید که این کار شما را آزرده می کند یا با خودتان می اندیشید چرا با شخصی این چنین بی توجه زندگی می کنم که ظروف را در اینجا و آنجا رها کرده؟ گاتمن می گوید اگر در دسته دوم قرار دارید چنین واکنش هایی به احساسات منفی دامن خواهد زد.

دفعه بعدی که خودتان را در حال انتقاد از شخصیت همسر یا نامزدتان یافتید بهتر است لحظه ای مکث کنید و از خودتان بپرسید چرا چنین کاری میکنید. آیا این کار پرهیز از اندیشیدن به مسئله ای بزرگتر و نهفته نیست؟

 • حالت دفاعی داشتن

گاتمن دریافت زوجهای که پس از چند سال از یکدیگر جدا می شوند در موقعیت های برانگیخته از احساس تمایل به لغزش دارند. برای چنین زوجهایی وارد فاز منفی شدن مانند گام برداشتن درون باتلاقی است که به آسانی واردش می شوند اما به سختی می توانند از آن خارج گردند. برای پرهیز از موقعیت های این چنینی پذیرش مسئولیت در شرایط سخت کارساز است که البته می تواند ناراحت کننده باشد اما اغلب مانع بدتر شدن شرایط می شود.

چگونه به نظر یک روانشناس رابطه شما در حال فروپاشی است.
  • بی پاسخ گذاشتن بحث ها

  می دانید هنگامی که مجادله ای آغاز می شود می تواند افزایش سرعت ضربان قلب و بلند شدن اندک صدا را به دنبال داشته باشد. اما آیا با گرم شدن بحث ها کنار میکشید یا به سادگی همسرتان را ندیده میگیرید؟ قطع گفتگو می تواند مانند اهانت، یک رابطه را به تباهی بکشد چرا که دو طرف را در گوشه ای قرار میدهد در حالی که موضوعات زیرپوستی همچنان میانشان باقی مانده است. بنابراین اگر خودتان را در حال قطع گفتگو میان همسر یا نامزدتان یافتنید مکثی کنید و بیاندیشید چگونه می توانید درهای گفتگو را میان خودتان باز نگه دارید.

  نتیجه گیری

  گاتمن تنها کسی نبود که به مطالعه این نشانه ها پرداخت. مطالعه ای جدید از ۴۰۰ زوج تازه ازدواج کرده نشان میدهد کسانی که در سال اول ازدواجشان بر سر یکدیگر فریاد میکشند، با یکدیگر رفتارهای اهانت آمیز دارند یا گفتگو را بدون پاسخ مناسب قطع می کنند احتمال بیشتری دارد که طی ۱۶ سال بعد از هم جداشوند. باید به خاطر داشته باشید اگر گهگاهی این رفتارها را نشان دهید اشکالی ندارد. اما اگر چنین موقعیت هایی تکرار شونده باشند جای نگرانی وجود دارد.

  به سادگی می توانید با تشخیص موردی منفی در نخستین گام آن را شناسایی کنید و سپس در صدد رفع آن برآیید. اگر بتوانید برای پرهیز از بروز چنین رفتارهایی چاره ای بیاندیشید و رفتار ثمربخش تری را جایگزینش کنید احتمالا رابطه تان مستحکم تر می شود.

  گاتمن میگوید در واقع سه عامل جادویی وجود دارد که زوجها پس از چندین سال همچنان عاشقانه با هم زندگی کنند: آرامش ( حتی در طول مجادله)، اعتماد و تعهد. این سه خصوصیت اساسا نقطه مقابل چهار عامل خطرناک هستند و می توانند مامنی برای شما و نامزد یا همسرتان بنا کند. جایی که احساس راحتی کنید و بتوانید بدون ترس از مجازات یا تلافی از احساستان  را ابراز نمایید.

ثریا مرعشی

ثریا مرعشی

مترجم