هویج شانس: عروس پس از سالها انگشتر مادرشوهر دور هویج می یابد

هویج شانس

ماری گرامز یک زن کانادایی که ۱۳ سال پیش حلقه ازدواجش را گم کرده بود اکنون با افتخار آن را دوباره در دست دارد، ماجرا چنین است که عروس این خانم ۸۴ ساله در حیاط خانه مادر شوهر خود هویجی با شکل عجیب و غریب می بیند و پس از برداشتن آن متوجه می شود که حلقه ای دور این هویج است و هویج هنگام رویش درست در وسط این حلقه روییده است که همین مساله باعث شده هویج به این شکل در آید.

ماری به شوهر خود نگفته بود که حلقه را گم کرده است، شوهر او نرمان پنج سال است که فوت کرده است.

“من از دورن خیلی خوشحالم و آسوده خاطر شدم” ماری می گوید “هنوز نمیداند چگونه شده که هویج دور حلقه او رشد کرده است”

عروس او برای این که هویج برای سوپ بردارد با سگ خود مشغول این کار بود که چشمش به هویج غیرمتعارف خورد و قصد داشت که آن را به سگ خود بدهد اما خوشبختانه این کار را نکرد!

این خانه و مزرعه کوچک ۱۰۵ سال است که متعلق به این خانواده است، پس از این که پسر این خبر را به مادر خود داد می گوید او باور نمی کرد.

“آن شب ما همه اش مشغول خندیدن و خوشحالی بودیم، پس از این همه سال همچنان اندازه انگشتم بود”