دختر یا پسر؟ جنسیت کودک می تواند بر سیستم ایمنی مادر اثر بگذارد.

دختر یا پسر؟ جنسیت کودک می تواند بر سیستم ایمنی مادر اثر بگذارد.

آیا جنسیت کودک بر سیستم ایمنی مادر اثرگذار است؟ مطالعه ای جدید ارتباط میان جنسیت جنین و پاسخ سیستم ایمنی مادر به بیماریها را مورد بررسی قرار میدهد. تیم پژوهشی وکسنر Wexner در ایالت اهایو آغاز به بررسی این مطلب کرد که آیا ارتباطی میان جنسیت کودک و سیستم ایمنی مادر وجود دارد یا خیر.

این تیم با سرپرستی آماندا میتچل Amanda Mitchell به کار خود ادامه داد و با مدارک شاهدان و مطالعات علمی راه اندازی شد. پژوهش مذکور حاکی از آن است که جنسیت جنین بر روی چند پاسخ فیزیولوژیکی مادران تاثیر می گذارد. مطابق جنسیت جنین فاکتورهای زیر در مادران تغییر نشان داده بود: کنترل گلیسمیک، فشار خون و سطح کورتیزول.

میتچل و تیمش در مطالعه ای جدید ۸۰ زن باردار را در ابتدا، اواسط و اواخر دوره حاملگیشان مورد بررسی قرار دادند. ۴۶ نفر از این مادران آینده جنین پسر و ۳۴ نفر دختر داشتند. پژوهشگران سلولهای ایمنی این مادران را در معرض باکتریهایی قرار دادند که ببیند آیا مطابق با پسر و دختر بودن جنین پاسخ های متفاوتی می گیرند یا خیر. یافته های جدید در مجله Journal Brain Behavior and Immunity منتشر شد.

جنین دختر سطح سیتوکین های پیش التهابی را افزایش میدهد.

میتچل و همکارانش سطح سیتوکین را در زنان باردار سنجیدند. سیتوکین مولکولهای علامت دهنده ای هستند که سیستم ایمنی و التهاب را تنظیم می کنند. گاهی آنها را مولکولهای حیاتی می نامند به سبب آنکه از بدن آزاد می شوند تا در برابر بیماریها مبارزه کنند. هنگامی که التهابی در بدن وجود داشته باشد سیتوکین ها کمک می کنند تا سلولها با هم در ارتباط باشند. آنها بخشی از پاسخ سیستم ایمنی طبیعی افراد است اما اگر به طور پیوسته تولید شوند سبب بیماری می شوند. درست همانگونه که التهاب، جزئی ضروری از پاسخ سیستم ایمنی است اما مقدار زیاد آن می تواند موجب درد و خستگی گردد.

مطالعه یاد شده سطح سیتوکین را در خون و در آزمایشگاه در معرض باکتریها تحلیل نمود.

یافته ها حاکی از آن است که مادرانی که جنین دختر دارند ممکن است نشانه های شدیدتری از بیماریهای معین را بروز دهند.

در حالی که زنان تفاوتی در سطح سیتوکین خونشان نشان ندادند، دریافتند که سلولهای سیستم ایمنی زمانی که جنین دختر است و هنگامی که در معرض باکتریها باشند، سیتوکین پیش التهابی بیشتری تولید می کنند. این بدان معنی است که زنانی که جنین دختر را حمل می کنند نسبت به آنهایی که جنین شان پسر است در هنگام چالش های سیستم ایمنی، پاسخهای به مراتب شدیدتری نشان میدهند.

التهاب افزایش یافته که در این مطالعه به آن دقیق شدند توضیح میداد که چرا زنان باردار با جنین دختر معمولا نشانه های شدیدتری از شرایط پزشکی از پیش موجود نشان میدهند. مثالهای آورده شده توسط پژوهشگران آسم و آلرژی است که هر دوی این بیماریها با باردار بودن جنین دختر نسبت به پسر وخیم تر می شود.

آماندا میتچل درباره اهمیت یافته هایشان می گوید: این پژوهش به زنان و پزشکان متخصص زنان یاری می رساند تا تشخیص دهند جنسیت جنین عاملی است که می تواند به چگونگی پاسخ زنان به چالش های روزانه سیستم ایمنی اثر بگذارد و می تواند منجر به پژوهشی بیشتر گردد درباره اینکه چگونه تفاوت در عملکرد سیستم ایمنی می تواند بر چگونگی پاسخ زنان به ویروس ها، عفونت ها و شرایط پزشکی مزمن

( مانند آسم) اثر گذار باشد. این پژوهش دربرگیرنده این موضوع نیز هست که آیا این پاسخ بر روی سلامت جنین تاثیر می گذارد یا خیر.

پژوهشهای بیشتری نیاز است تا درک شود که چگونه بارداری بر التهاب تاثیر می گذارد. میتچل  تصور می کند هورمونهای جنسی یا هورمونهای دیگری که در جفت جنین یافت می شوند می توانند بر سطح التهاب اثر بگذارد. او می گوید: مهم است که به فکر بهتر عمل کردن سیستم ایمنی بدن سالم باشیم که لزوما به معنای افزایش آن نیست- این مشکل ساز است که واکنش سیستم ایمنی بدن شما بیش از اندازه یا کمتر از میزان نیاز باشد.

با این وجود پژوهشگران نشان دادند که ورزش عملکرد سیستم ایمنی را حمایت می کند. همانطور که خوردن برخی از غذاها مانند سبزیجات سبز رنگ، ریلکسی به وسیله مراقبه نیز به بالا بردن عملکرد سیستم ایمنی منجر میگردد. البته بسیار مهم است که پیش از هر گونه تغییر در روال زندگی و رژیم غذاییتان با پزشک خود مشورت نمایید.

ثریا مرعشی

ثریا مرعشی

مترجم