چگونه غذاهای سالم افراد را به زیادروی در خوردن سوق میدهد.

عصر نوین، باورهای نوین: مجردها بهتر عمل می‌کنند، اما متاهل‌ها حس بهتری دارند

بلا دپلو Bella De Paulo

ما بر این باوریم که مجردها رابطه و دوستان بیشتری دارند، از سویی دیگر متاهل‌ها رضایت بیشتری از زندگی خود دارند.

دربرخی زمانها افراد مجرد به گونه‌ای کلیشه‌ای در نظر گرفته می‌شدند. اما آنها دیگر چنین دیدگاه تحقیرآمیزی را بر نمی‌تابند. با افزایش شمار مجردها، آنها بیش از پیش با جسارت در برابر تعصبی که من آن را سینگلیسم نامیده‌ام قد علم می‌کنند.

به گونه فزاینده‌ای مجردها، علم را در کنار خود دارند. بر خلاف این کلیشه که افراد مجرد منزوی و تنها هستند، یک پژوهش نشان می‌دهد که به طور میانگین مجردها نسبت به افراد متاهل دوستان و شبکه اجتماعی گسترده‌تری دارند و تلاش بیشتری می‌نمایند تا رابطه‌شان را با افراد مهم زندگی‌شان حفظ کنند. از سویی دیگر آنها حتی بیش از متاهل‌ها ورزش می‌کنند؛ و احتمالاً به عنوان نتیجه، به صورت کلی متاهل‌ها تندرست‌تر نمی‌شوند. افزون بر آن مطابق گزارشهای خود حتی کمی سطح سلامتی‌شان کاهش می‌یابد.  آنها به گونه‌ای پایدار نیز نسبت به زمانی که مجرد بودند خوشبخت‌تر نمی‌شوند.

آیا این فهم تاییدآمیز و تازه راه خودش را به سوی جمعیت عمومی باز کرده است؟ یا همچنان افراد به این افسانه قدیمی باور دارند که چگونه افراد مجرد ناشاد و تنها هستند و چنانچه خواهان رابطه جنسی و رضایت بیشتر هستند بهتر است ازدواج کنند؟

مطالعه آنها را دوست دارم، هر چند همه نتایج را نمی‌پسندم. نقاط قوت آن شامل اینهاست: (۱) بر پایه نمونه نماینده بیش از شش هزار بزرگسال در آمریکاست؛ (۲) از شرکت‌کنندگان خواسته شد تا درباره بسیاری از جنبه‌های گوناگون مجردی و زندگی متاهلی پاسخ دهند که شامل  آنچه انجام میدهند و احساسی که دارند، است؛ (۳) پژوهشگران نگاهی به این موضوع انداخته بودند که آیا زندگی مجردی و متاهلی شرکت‌کنندگان بر مبنای وضعیت تاهلشان ( به تازگی متاهل شده، متاهل پیش از این، یا همیشه مجرد) تغییر کرده است یا نه.

پرسش‌هایی از این پرسشنامه

از آنها چهار سوال پرسیده شد “در مقایسه با افراد مجرد، آیا افراد متاهل…”

دوستان بیشتری دارند؟

رابطه جنسی بیشتری دارند؟

زندگی اجتماعی جالب‌تری دارند؟

سخت‌تر تلاش می‌کنند که به تناسب اندام برسند؟

(ضمناً از آنها پرسیده شد که آیا افراد متاهل ذهنیت شغل-محورتری دارند یا نه، اما نتایج صریح و شفاف نبود )

شرکت‌کنندگان به سه سوال درباره تجربه‌های عاطفی نیز پاسخ دادند. “در مقایسه با افراد مجرد، آیا فکر می‌کنید که متاهل‌ها…”

خوشنودتر هستند؟

اعتماد به نفس بیشتری دارند؟

احساس امنیت بیشتری می‌کنند؟

در پاسخ به هر پرسش، شرکت‌کنندگان پاسخ “بله”، “خیر” و “مشابه” دادند.

یافته‌ها

افراد صرفنظر از هر وضعیت تاهلی که داشتند موافق این عقیده بودند: مجردها بهتر عمل می‌کنند؛ متاهل‌ها حس بهتری دارند

درباره همه پرسش‌ها در رابطه با بهتر انجام دادن کارها، داشتن دوستان و رابطه جنسی بیشتر، داشتن زندگی اجتماعی جالب‌تر و سخت‌تر کارکردن برای حفظ شرایط جسمی بهتر- همه افراد موافق بودند که مجردها عالی هستند. نتایج درباره باقی ماندن در وضعیت جسمی بهتر قویتر بود که به طور کلی، ۵۷% پاسخ منفی دادند به این معنی که متاهل‌ها سخت‌تر از مجردها بر روی این موضوع کار نمی‌کنند. تنها ۱۵% گفتند که به این شکل است و پاسخ ۲۸% از شرکت‌کنندگان این بود که هر دو گروه مشابه هم هستند. میانگین شرکت‌کنندگان، فارغ از وضعیت تاهل خود، ۴۲% گفتند که متاهل‌ها رابطه جنسی بیشتری ندارند، ۳۸% گفتند که دارند. دیگران نیز گفتند که دو گروه مشابه هم هستند.

در رابطه با داشتن دوستان بیشتر هم ۴۰% گفتند که متاهل‌ها دوستان بیشتری ندارند؛ ۲۹% گفتند که دارند. یافته‌ها درباره  زندگی اجتماعی جالب‌تر نیز مشابه بود: ۳۹% گفتند متاهل‌ها زندگی اجتماعی جالب‌تری ندارند؛ این در حالیست که ۲۷% گفتند که دارند.

نتایج برای این پرسش که احساس مجردها و متاهل‌ها چگونه است درست برعکس هم بود. افراد با هر وضعیت تاهل بر این باور بودند که متاهل‌ها رضایت، اعتماد به نفس و احساس امنیت بیشتری دارند.

یافته‌ها درباره احساس امنیت شفافیت بیشتری داشت: به طور کلی، ۶۳% از شرکت‌کنندگان گفتند که متاهل‌ها احساس امنیت بیشتری دارند؛ تنها ۱۷% از آنها گفتند که ندارند و بیست درصد باقی‌مانده هم گفتند که سطح امنیت در هر دو گروه مشابه هم است.

در رابطه با خوشنودی، ۵۳% فکر کردند که متاهل‌ها حس رضایت بیشتری دارند؛ ۲۳% گفتند که اینطور نیست. به طور کلی، ۴۲% فکر کردند که متاهل‌ها اعتماد به نفس بالاتری ندارند.

افرادی که تجربه زندگی مشترک داشته‌اند نسبت به آنهایی که همیشه مجرد بودند دید مثبت کمتری داشتند.

یکی از آزاردهنده‌ترین کلیشه‌ها درباره افراد مجرد این است که آنها تلخ هستند و به سبب این تلخی افراد متاهل را خوار می‌شمارند. اما مطالعه گسلمن Gesselman نظریه معکوس آن را پیشنهاد می‌کند مبنی بر اینکه افرادی که هرگز ازدواج نکرده‌اند نسبت به آنها که طعم زندگی مشترک را چشیده بودند، دیدگاه‌های آرمانگرایانه‌تری داشتند-کسانی که در حال حاضر متاهل هستند یا در گذشته متاهل بودند.

برای چنین تحلیل‌هایی، نویسندگان فاکتورهایی از قبیل سن، جنسیت و وضعیت والدین را کنترل کردند. این بدان معنی است که افراد مجرد و متاهل ( یا سابقاً متاهل ) را با هم مقایسه نمودند که شرایط مشابهی داشتند.

اشخاصی که به تازگی ازدواج کرده بودند یا پیش از آن متاهل بودند مجردها را به این چشم می‌دیدند که آنها دارند به خوبی عمل می‌کنند. آنها حتی به این سمت متمایل‌تر بودند که زندگی افراد مجرد را به این گونه می‌دیدند که آنها رابطه جنسی و زندگی اجتماعی جالب‌تری دارند و برای تناسب اندام سخت‌تر می‌کوشند.

از آنهایی که یک بار پیش از این ازدواج کرده بودند نیز نظرخواهی شد و آنها احتمال کمتری می‌دادند که ازدواج را آرمانگرایانه به نظر آورند. از سوی دیگر کسانی که هرگز ازدواج نکرده بودند احتمال بیشتری می‌دادند که افراد متاهل نسبت به مجردها رضایت بیشتری از زندگی دارند.

همه این‌ها خبرهای خوبی هستند

پس از سالها مطالعه که کلیشه‌های بی‌امان زندگی افراد مجرد را مستند می‌سازند، به گونه خوشایندی شگفت‌زده‌ام تا این  را اعلام کنم. جامعه آمریکایی دیگر چنین داستانهایی را باور ندارد که مجردها تنها، چاق، به لحاظ جنسی قحطی‌زده و ناسالم هستند. به نظر می‌رسد آنها می‌دانند که پژوهش‌ها چنین نشان می‌دهند: افراد مجرد نسبت به متاهل‌ها به طور میانگین کارهایشان را بهتر انجام می‌دهند، بر حسب شماردوستانی که دارند، زندگی اجتماعی جالب‌تری را دارا هستند و بیشتر ورزش می‌کنند. حتی از نظر میزان رابطه جنسی که دارند نسبت به افراد متاهل کاهش کلی نشان نمی‌دهند.

افراد مجرد دیگر خریدار چنین افسانه‌های تحقیرآمیزی درباره خودشان نیستند. این مطلب حتی درباره متاهل‌ها و افرادی که یک بار ازدواج کرده‌اند نیز صدق می‌کندکه در واقع اشخاصی که تجربه ازدواج داشته‌اند احتمال کمتری دارد که چنین دیدگاه تحقیرآمیزی را نسبت به زندگی مجردی داشته باشند.

به نظر نمی‌رسد هیچ کس زندگی افراد متاهل را به لحاظ زندگی اجتماعی، جنسی و تناسب اندام بهتر از مجردها ببیند، اما اشخاصی که در صدد رمانتیک کردن ازدواج برآمده‌اند همانهایی هستند که هیچگاه ازدواج نکرده‌اند؛ و فکر می‌کنند که افراد متاهل رضایت بیشتری در زندگی خود دارند.

اما هنوز افراد در هر وضعیت تاهلی که به سر می‌برند قویاً بر این باورند که متاهل‌ها به لحاظ عاطفی نسبت به مجردها بهتر عمل می‌کنند. آنها فکر می‌کنند که متاهل‌ها رضایت، اعتماد به نفس و احساس امنیت بیشتری دارند. همانطور که در تدتاکی که داشتم بحث کردم، دلایل مناسبی وجود دارند که چرا متاهل‌ها باید بهتر عمل کنند. افراد متاهل همچنان در برخی موارد بیش از مجردها ارزشمند و محترم شمرده می‌شوند، که من به این پدیده متریمانیا Matrimonia می‌گویم. چرا که حتی به لحاظ سیاست‌های فدرالی کشور آنها امتیازهای ویژه‌ای دریافت می‌کنند.

این به ویژه زمانی قابل ملاحظه می‌شود که عموماً ازدواج کردن منجر به افزایش ماندگار خوشبختی نمی‌شود. شاید در یک دهه دیگر، جمعیت عمومی آغاز به درک این مطلب نماید که پاداشهای عاطفی که به آنها در ازای ازدواج قول داده شده بود ممکن است دوام نداشته باشد، اگر حتی آنها ابتدا به ساکن آن را محقق سازند؛ چرا که به زودگذری و فانتزی‌مانند بودن داستان‌های شاه و پریان است.

مترجم  ثریا مرعشی

مترجم ثریا مرعشی

لینک مقاله