چگونه غذاهای سالم افراد را به زیادروی در خوردن سوق میدهد.

ذهن‌آگاهی (Mindfulness) در محیط کار

لارا جی نووال

Laura J.Noval

شرکت‌ها می‌دانند که ذهن‌آگاهی می‌تواند اضطراب و استرس را در میان کارکنان کاهش دهد، اما این امر می‌تواند تاثیر ژرفی بر روی شیوه تعامل آنها با یکدیگر نیز داشته باشد. ذهن‌آگاهی در کار مقوله تازه‌ای نیست و شرکت‌های بزرگ در دهه اخیر آن را مورد تشویق و حمایت قرار داده‌اند. اما شاید آنها از مزایای گسترده آن باخبر نباشند. ما کشف کردیم پس از یک تمرین ساده و کوتاه ذهن‌آگاهی افراد در برابر همکارانشان یاری‌رسان‌تر می‌شوند و سخاوتمندانه‌تر رفتار می‌کنند که این امر می‌تواند نوآوری چشمگیری باشد.

ذهن‌آگاهی به ویژه در روزهای دشوار همه‌گیری کرونا می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد- در موقعیتی که برای بسیاری از ما سطح استرس به میزان قابل توجهی بالا رفته و اشتیاق ما را برای یاری رساندن به دیگران راستی‌آزمایی می‌کند.

سالهاست که می‌دانیم ذهن‌آگاهی “کار می‌کند”. مطابق زمینه‌یابی در آمریکا طی سال ۲۰۱۹، ۶۰% از کسب و کارها به کارکنانشان نوعی از یوگا و مراقبه را پیشنهاد می‌کنند. هزاران نفر از کارکنان گوگل دستخوش برنامه “جستجو درون خود” بودند. کمپانی‌ها از اسپاتیفای گرفته تا گلدمن ساش، به نوعی ذهن‌آگاهی را وارد برنامه‌های خود کردند.

ذهن‌آگاهی چیست؟ ریشه آن به بودائیسم برمی‌گردد و به آگاهی بدون قضاوت از لحظه حال اطلاق می‌شود که نگران گذشته و آینده نزدیک نیست. ثابت شده است که به کارگیری آن در محل کار از یک سو نگرانی و استرس را از میان می‌برد و از سویی دیگر افراد را بیشتر درگیر کار و بهره‌وری می‌نماید.

اقدامات ساده کوتاه

مطالعات پیشین بر روی اثرات بلندمدت ماهانه تا هفتگی ذهن‌آگاهی تمرکز کرده است. اما کار ما نتایج پس از تمرین‌های کوتاه و نامرتبط به مسائل روحی را نشان میدهد که تمرکز اصلی‌اش بر تمرین‌های تنفسی است. افزون بر آن به جای تمرکز روی بهره‌وری، کانون توجه ما بر “رفتار آنها در برابر یکدیگر” متمرکز بود.

چگونه این کار را کردیم؟ با ترکیبی از آزمایش‌ها و پژوهش‌های میدانی. هنگامی که از کارکنان یک مرکز بیمه در آمریکا خواسته شد تا هر روز به مدت یک هفته تمرین‌های  ذهن‌آگاهی را انجام دهند، آنها در برابر یکدیگر بیشتر حس حمایت و یاری داشتند.

این نتایج با یک پژوهش میدانی دیگر در یک شرکت IT هندی تایید شدند. همکارانی که در مراقبه تنفسی کوتاهی شرکت داشتند توسط همکاران دیگر مورد آزمایش قرار گرفتند و آنهایی که در مراقبه شرکت داشتند نسبت به دیگران یاری‌رسان‌تر توصیف شدند.کارکنانی که دستخوش ذهن‌آگاهی شدند در برابر همکارانشان که این تجربه را نداشتند سخاوتمندی و غمخواری بیشتری نشان دادند.

سومین آزمایش به این موضوع نگاهی انداخت که همکارانی با تمرین‌های ذهن‌آگاهی چگونه و چقدر پول به آنهایی کمک می‌کنند که در شرایط دشوار مالی به سر می‌برند. تصور کنید به آنها گفته شد که پاداشی هزار دلاری قرار است به آنها داده شود و آیا حاضر هستند مقداری از آن را به همکارانی که دچار گرفتاری مالی شدید هستند بدهند یا نه؟ ما دریافتیم همکارانی که تکنیک‌های ذهن‌آگاهی را به کار بردند احتمال بیشتری داشت که آن پاداش را با نفر بعدی که دوره دشواری را از سر می‌گذراند قسمت کنند. نتیجه این شد که هنگامی که افراد بر روی زمان حال متمرکز باشند اهمیت کمتری به مسائل مالی می‌دهند. حتی این اقدامات کوتاه که افراد را نسبت به زمان حال آگاه‌تر می‌سازد منجر به رفتارهای مثبت و همراه سخاوتمندی و یاری‌رسانی می‌گردد.

حال پرسش این است که مزایای ذهن‌آگاهی برای افراد و کسب و کارها چیست؟ اگر چه ذهن‌آگاهی به شکل گسترده‌ای در کسب و کارها به کار برده می‌شود، همیشه به چشم پیامد و مکانیسم درک نمی‌گردد و ما بر آنیم که این ادارک را بهبود بخشیم. امروزه کسب و کارها ذهن‌آگاهی را برای بهبود بهره‌وری و سلامت روانی بهتر به کار می‌بندند.

مزایای آن بر جامعه‌ای گسترده‌تر

با دانستن مزایای این اقدامات کوتاه آیا کسب وکارها می‌توانند اقدام‌های ساده ذهن‌آگاهی را در زندگی هر روزه کارکنانشان به کار ببندند تا روابط میان آنها با مشتری‌هایشان بهبود یابد؟ امروزه به خاطر رویکرد دست بالای مشتری و افراد دیگر تاثیر گرفته از آنها، ذهن‌آگاهی را موشکافانه مورد بررسی قرار می‌گیرد آیا این باور که اثرات مثبت این نوع اقدامات ذهن‌آگهی می‌تواند به جامعه نیز سرایت کند بیش از حد دور از دسترس است؟

حدس من این است که به ماهیت کسب وکارها بستگی دارد و اگر اثر آن مهربان‌تر و سخاوتمندتر ساختن کارکنان باشد ممکن است به شکل عجیبی اثرات منفی در سوی دیگر جریان داشته باشد، چرا که کسب و کارها به افرادی با روحیه جاه‌طلبانه نیز نیاز دارند. پس اگر اثرات بلندمدت ذهن‌آگاهی از دست دادن خودخواهی باشد شاید همکارانی مهربانتر به بار بیاورد اما در این صورت آنها جایگاه اصلی خود را از دست نمی‌دهند؟

مترجم

مترجم

ثریا مرعشی