چگونه غذاهای سالم افراد را به زیادروی در خوردن سوق میدهد.

یک کار که زوجها میتوانند برای بهبود رابطه‌شان انجام دهند.

این سوالیست که از خود و دیگران میپرسیم تا شخصیت و رشد رابطه‌مان را پرورش دهیم. کیفیت ، و نه کمیت ، پرسشهاست که دارای اهمیت است. یک پرسش مناسب میتواند مانند کاتالیزوری باشد تا ما را به سوی دگرگونی پیش ببرد. طرح این پرسش مناسب درست مانند پوست کندن یک پیاز است؛ پس از آنکه نخستین لایه را برداشتید رسیدن به لایه‌های بعدی کار آسانی میشود.

در نتیجه یک بررسی موشکافانه داستانها به گونه‌ای طبیعی بازگفته میشوند و الهام‌پذیری‌ها رخ میدهند. دانستن اینکه چه پرسشی را مطرح کنید نیرومحرکه‌ای خواهد بود تا فرایند رشد به راه بیافتد. نخست لازم است تاکید کنم که موضوع تغییر “همه یا هیچ” نیست، بلکه تغییر یک فرایند است. این گونه است که شما دری را باز میکنید تا در فضای ایجاد شده خود و یارتان را کشف کنید. گشودن این درها سفریست به درازنای زندگی و هیچ مقصدی هم در کار نیست.

ما همواره در فرایند تبدیل به چیزی می‌شویم که در جستجوی آنیم و هرگز تا پیش از این نبودیم. چنانچه در پی رشد شخصی و رابطه‌ای باشیم پرسش نیرومندی که برای پیشرفت از خود میپرسیم این است که:

کدام تغییر مثبت را امروز میتوانم در زندگیم اعمال کنم تا تاثیری نیک در زندگیم بگذارد، مرا به رویاها و اهدافم نزدکتر گرداند و شادمانیم را به صورت کلی افزایش دهد؟

این همان پرسش یک میلیون دلاریست چرا که آگاهی را نشانه میگیرد که نخستین و مهمترین گام به سوی رسیدن به خوشبختیست؛ زیرا آگاهی پیش نیاز هر گونه تغییر مثبت است.

چطور میتوانیم تبدیل به کسی شویم، به چیزی دست بیابیم و زندگیمان را بهبود ببخشیم اگر در گام نخست از رفتارهای سرنوشت‌ساز خود باخبر نباشیم؟

جودی سالتزبرگ، روانشناس بالینی و استاد دانشگاه پنسیلوانیا، میگوید در هنگام مشاوره و درمان بر روی طرح پرسش‌هایی متمرکز میشوم که باعث افزایش آگاهی مراجعانم میشود. در واقع پیش از وقوع هر تغییر مثبتی، حضور آگاهی به عنوان عنصری اساسی ضروریست.

به قول نویسنده پرکار بریتانیایی جی کی چسترتون : موضوع این نیست که آنها راه حلی نمی‌دانند بلکه نکته جالب این است که آنها اصلا مشکلی را در کار نمی‌بینند!

همه ما پس از آنکه به وجود یک مشکل اعتراف داشته باشیم شاید بخواهیم از خودمان بپرسیم در رابطه با این مشکل امروز چه گام موثری میتوانم بردارم تا زندگیم را بهبود ببخشم. روانشناس و فیلسوف برجسته ویلیام جیمز تاکید میکند که برای ساختن شخصیتی سالمتر و کاآمدتر مهم است که اقداماتی را “پیوسته و مکرر” انجام دهیم. با یادآوری هر روزه به خودمان درباره اهمیت بررسی دقیق و تبدیل اقداماتمان به گامهایی کوچک احتمال بیشتری دارد تا توجهمان به تغییرات کوچکی جلب شود که میتوانیم به انجامشان برسانیم تا زندگی پربارتری داشته باشیم.

مترجم

مترجم

ثریا مرعشی