چگونه غذاهای سالم افراد را به زیادروی در خوردن سوق میدهد.

مهمترین عامل واحد تعیین‌کننده خوشبختی

بیست سال پیش رئیس انجمن روانشناسی آمریکا، مارتین سلیگمن، رشته روانشناسی مثبت‌گرا را بنیاد نهاد؛ دانشی که باعث می‌شود افراد کامیاب شوند و جوامع رونق یابند. اکنون ما نسبت به سال ۱۹۹۸ بیشتر میدانیم که چه چیزهایی منجر به خوشبختی میشوند.

کریس پیرسون یکی از پیشگامان این دانش میگوید شما میتوانید روانشناسی مثبت‌گرا را در سه حرف خلاصه کنید: افراد اهمیت دارند! افزون بر آن سلیگمن رابطه را به عنوان یکی از پنج ستون اساسی خوشبختی در مدل خود تعیین نمود: عواطف مثبت، تعهد، رابطه، یافتن معنا و دستاورد.

در حالی که هر کدام از این ستونها برای یک زندگی متعادل اهمیت دارند، پژوهشها نشان میدهد روابط سالم مهمترین عامل تعیین کننده خوشبختیست ؛ چرا که همه ما انسانها به عنوان موجودی اجتماعی تکامل یافته‌ایم و بنابراین داشتن دوستان صمیمی یا شخصی که با او عشق رمانتیک را تجربه می‌کنیم می‌تواند حتی معنایی ژرفتر به یک زندگی فوق‌العاده بیافزاید.

امروزه میدانیم روابط شاد، هم نوع افلاطونی و هم رمانتیک آن، تاثیری نیرومند بر روی بهره‌وری ما دارد. افزون بر آن می‌دانیم هر نوع رابطه‌ای به ویژه نوع رمانتیکش  مستلزم تلاش و کار است. به بیان دیگر هیچ رابطه‌ای ، البته به جز در داستانهای افسانه‌ای! ، به گونه‌ای سحرآمیز پیش نمیرود.

در زندگی واقعی عادات سالم آن چیزیست که منجر به شادی و عشق ماندگار میشود.

برای بهبود روابطتان چند نکته زیر را دریابید:

چند دقیقه‌ای را صرف اندیشیدن به رابطه رمانتیک و تعاملهایی کنید که با یارتان دارید. آیا در روابطتان معمولاً بر روی مشکلات متمرکز میشوید؟ یا بیشتر به دنبال فرصت‌هایی هستید که پیوند شما را نیرومندتر می‌نماید؟ از خودتان بپرسید چه گامهای مشخصی میتوانید بردارید تا به گونه‌ای کنشگرانه پیوندی که با یارتان دارید بهبود ببخشید.

به جای پرداختن به مسائلی که خوشایندتان نیست بر چیزهایی متمرکز شوید که در رابطه‌تان خوب پیش میرود. از آنجایی که احتمال رخ دادن اتفاقهای خوب اغلب پنج برابر بیشتر از موارد بد در زندگی روزانه است؛ اطمینان حاصل نمایید که توجهتان به موارد مثبت زندگیتان است.

هر روز ذهن‌آگاهی (Mindfulness) را تمرین کنید تا به شما کمک کند بر خصوصیات مثبت یارتان متمرکز شوید. این کار را میتوانید به سادگی با یک مراقبه آغاز نمایید؛ هر روز چند دقیقه در مکانی بنشینید، چشمانتان را ببندید و به نفس کشیدنتان دقت کنید.

با تمرین این عادات سالم احتمال بیشتری دارد که کیفیت روابطتان را بهبود ببخشید و در نتیجه خوشبختی بیشتری را نیز تجربه کنید.

مترجم

مترجم

ثریا مرعشی