چگونه غذاهای سالم افراد را به زیادروی در خوردن سوق میدهد.

پنج موردی که در آن نادیده گرفتن عواطف در کودکی باعث میشود به عنوان بزرگسال سخت‌تر احساس دوست داشته شدن داشته باشیم

دکتر جانیک وب

حقیقتی وجود دارد که شما را شگفت‌زده می‌کند: هنگامی که در خانواده‌ای پرورش می‌یابید که احساسات شما را نادیده و بی‌ارزش می‌شمارند، به توانایی شما در احساس دوست‌داشتی بودن به عنوان یک بزرگسال آسیب می‌رساند. میدانم باورش دشوار است اما حقیقت دارد.

من این را بارها و بارها در دفتر رواندرمانیم با کسانی دیده‌ام که در خانواده‌هایی رشد یافتند که عواطفشان نادیده گرفته میشد. آدمهای خوب و دوست‌داشتنی را دیده‌ام که عشق بسیاری داشته‌اند تا به دنیا ابراز کنند و خصوصیات زیادی برای دوست داشته شدن دارند، اما توانایی پذیرش و تجربه کامل عشقی را ندارند که به طور طبیعی سر راهشان قرار می‌گیرد. در واقع نادیده گرفتن عاطفی کودکان کشنده خاموش عشق است و احساس عشق را در خانواده به هزاران روش خاموش اما نیرومند تحلیل میبرد. کودکانی را بار می‌آورد که به لحاظ عاطفی از خودشان جدا شده‌اند و مانعیست برای آنکه تبدیل به آن کسی گردندکه قرار بوده بشوند.

رشد در خانواده‌ای که احساسات در آن نادیده گرفته میشود مستلزم پرورش چند مهارت مخصوص در آنها میشود: باید بیاموزند که چگونه ابرازکردن زیست‌شناختی و طبیعی آنچه را هستند (عواطفشان) از خانواده پنهان کنند. تظاهر به نداشتن احساسات مانند این است که وانمود کنید دست راست ندارید! برای نامرئی کردنش باید اطمینان حاصل یابید که آن را ندارید و این به بهای گزافی برایتان تمام میشود.

بنابراین زنان همسرانشان را به سوی زوج‌درمانی می‌کشانند چرا که حس می‌کنند آنها  به لحاظ عاطفی خاموش شده‌اند و اینکه به عنوان آدمهای نازنینی پا روی این کره خاکی گذاشته‌اند که احساس می‌کنند دوست‌داشتنی نیستند، که هیچ کدام از اینها نرمال نیست:

  • به عنوان کودک عشقی به اندازه کافی شخصی و ژرف را تجربه ننموده‌اید

کودکان نیازی اساسی دارند که برای آنچه واقعا هستند نه تنها دیده و شنیده شوند بلکه مورد مهر و محبت نیز واقع گردند. در خانواده‌ای که عواطف  در آنها نادیده گرفته میشود زندگی تحت فرمان ” احساساتت را نشان نده” کودک را وادار به پنهان ساختن بخشی کلیدی از خود می‌کنند.

چگونه می‌توانید عشقی معنادار و ژرف را از سوی خانواده تجربه کنید وقتی که معنادارترین و ژرف‌ترین بخش شما هرگز دیده نشده است؟ این گونه است که احتمالا بزرگ میشوید در حالی که میدانید پدر و مادرتان دوستتان دارند اما این عشق  را حس نمی‌کنید. از آنجایی که عشقی که به عنوان یک کودک دریافت می‌کنیم انتظارات ما را در بزرگسالی پایه‌گذاری میکند، اکنون پایین‌ترین توانایی را برای جذب و حس کردن عشق خواهید داشت.

۲-میان شما و عشق دیواری کشیده شده است

به عنوان یک خردسال مجبور بودید خودتان را در برابر نیاز طبیعی حس عشق سخت نشان دهید. همانطور که در بالا گفتم: همه کودکان نیازی اساسی دارند که به خاطر آن چیزی که واقعاً هستند نه تنها دیده و شناخته شوند بلکه مورد مهر و محبت نیز واقع گردند.

از سویی دیگر همه کودکان نیاز دارند عواطفشان معتبر شناخته گردد و توجه و مراقبتی عاشقانه از سوی پدر و مادرشان دریافت کنند. در جستجوی دریافت چنین مواردی کودک بارها و بارها چشم به پدر و مادرش می‌دوزد و در نتیجه بارها و بارها ناامید میگردد. سرانجام درمی‌یابد که آبی از این چاه بیرون نمی‌آید و ناچار دست از جستجو برمیدارد.

بنابراین میان خود و نیاز به معتبر دانسته شدن و نیز عشق دیواری میکشد. دیوار شما حالا کجاست؟ شما هنوز هم آن را دارید! و توسط این دیوار از عشقی راستین که سر راهتان قرار می‌گیرد فاصله می‌گیرید.

۳-به صورت کلی به احساسات اعتماد ندارید که حس عشق را نیز در بر میگیرد

هنگامی که پدر و مادرتان به عواطف شما پاسخی ندادند به طور ناخواسته درسی اشتباه درباره عواطف به شما آموختند. آنها به شما یاد دادند که این عواطف به طور کلی بی‌فایده‌اندو بهتر آن است که از آنها دوری کرد. اکنون به عنوان یک بزرگسال برایتان دشوار است که ببینید چنین احساساتی از جمله عشق دارای ارزش است.

۴-در حالی که از عواطفتان جدا افتاده‌اید مشکل است که به طور کلی احساساتتان را حس نمایید

به عنوان یک کودک راه حلتان این بود تا جایی که در توان دارید به خوبی میان خود و احساساتتان دیوار بکشید و همین علت آن است که بسیاری از بزرگسالانی که درگیر نادیده گرفتن عواطفشان در کودکی بودند حسی شبیه خالی بودن یا کرختی دارند: دروازه احساساتشان همچنان کاملاً بسته است. هنگامی که پای عواطف به میان می‌آید نمیتوانیم آنها را برداشته و انتخاب کنیم. متاسفانه به همراه خشم ، خوشبختی، شادی و درد، عشقتان نیز میرود. همه اینها آن سوی دیواریست که ساخته‌اید و انتظار پذیرش و اعتراف از سوی شما را می‌کشند.

۵– عشق آسیب پذیرتان می‌کند

عشق مساوی با آسیب پذیریست و هیچ گریزی از آن نیست. هنگامی که به طور عمومی به احساساتتان اعتماد نداشته باشید و به این عادت نکرده باشیدکه دیده شوید، معتبر شمرده شوید و شناخته گردید، عشق به جای موهبت بیشتر مانند یک چالش ترسناک دیده میشود. ممکن است بخشی از وجودتان را به عقب رانده باشید چون واهمه دارید مبادا مردم با دیدن خود واقعی‌تان شما را ترک کنند. شاید طرد شدن را در هر گوشه‌ای می‌بینید که در کمین شما نشسته است.

شاید از این میترسید که آغازگر یک دوستی یا فعالیت باشید چرا که هراس آن را دارید با انجام این کار به نظر آید باری بر دوش دیگران بوده‌اید یا تعقیبشان کرده‌اید.

ترس از آسیب‌پذیری ممکن است از ارتباطی رضایت‌بخش که سزاوارش هستید شما را دور نگاه دارد.

راه حل

چیزی که حین کار کردن با صدها یا شاید هزاران مراجعی آموخته‌ام که درگیر نادیده گرفتن عواطف در کودکیشان بودند این است که هیچ وقت برای تغییر و شفا دیر نیست. همه راههایی که منجر به وقوع این آسیب در کودکیتان شده است توسط شما به عنوان بزرگسال برگشت پذیر است.

مترجم

مترجم

ثریا مرعشی