آیا واقعا گوشت قرمز مضر است؟

آیا واقعا گوشت قرمز مضر است؟

آیا واقعا گوشت قرمز مضر است؟ گوشت قرمز حاوی ویتامین ها و مواد معدنی بی شماریست که برای رژیم غذایی متعادل و سالم ضروریست. اما در سالهای اخیر با مطالعاتی که حاکی از آن بود که جذب گوشت قرمز می تواند خطر سرطان و سایر بیماریها را افزایش دهد اعتبار این ماده غذایی زیر سوال...